Make your own free website on Tripod.com
The Giant Roof Foundation, Inc.     |     HOME

 TGRF Filipino Essay-Writing Contest
PANDAYAN NG MALAYANG KAISIPAN
Layuning ibalik, pagyamanin at panatilihin sa kaisipan ng mga mag-aaral ng MHPHS
ang bagsik at talim sa pagsulat ng sanaysay sa wikang Pilipino.
Ang Sagisag Ng Karangalan

Mga Nakaraang Taon Ng Patimpalak